Spelkort – för såväl spel som magi

Korttrick i spel


Spela och vinn med korttrick

Kort har sedan länge använts, inte bara till spel, utan även till att utföra så kallade korttricks. Dessa varierar mellan att vara allt ifrån rätt oskyldigt underhållande till mer seriösa metoder där målet är att vinna i specifika spel. Det båda dessa sätt har gemensamt är att spelaren, eller magikern som de oftare kallas om han eller hon inte fokuserar på att spela med korten, alltid är skicklig med såväl hantering av kort som kunskap om korten och dess positioner. En väsentlig skillnad ligger dock i hanterandet och uppvisningen. En magiker satsar generellt sett mycket på att visa upp sina färdigheter, och på ett så snyggt och extravagant sätt som möjligt demonstrera vetskaper samt försvinnande och uppdykanden av kort. En kortfuskare har dock en motsatt taktik då dessa sällan vill visa upp sig, utan försöker så gott de kan dölja såväl sina färdigheter som vad som händer. En duktig kortfuskande spelare ska man inte kunna lägga märke till, mer än på deras enorma tur eller till synes regelriktiga skicklighet, och ska inte på något som helst sätt förknippas med korttrick.

Det finns många olika metoder för att lyckas lura till sig rätt kort i ett kortspel. Vissa är bättre anpassade än andra när det kommer till specifika spel. Att exempelvis manipulera en kortlek i förväg kan gå om man befinner sig i ett mer informellt sällskap, men är i de flesta fall näst intill omöjligt på ett regelrätt casino. De metoder som är de enklaste, och vanligaste, är olika former av trick innefattande fingerfärdighet, eller som det kallas på engelska; sleigh of hand. Dessa fungerar i teorin i många sammanhang, så länge man är tillräckligt skicklig på att hantera korten. Lyckas man byta ut eller manipulera korten utan att någon annan ser har man genast en enorm fördel. Manipulering av kortleken före eller vid utdelningen innefattar ofta någon form av fingerfärdighet och är en vanlig metod att fuska i kortspel, som dock är svårt i samband med seriösa casino-spel eller turneringar. Detta beror till stor del på att all hantering sker av en anställd croupier som inte tillåter att spelaren, eller fuskaren i detta fall, får tillgång till några andra kort än dennes egna.

Även när det kommer till manipulering av kortleken och utdelningen finns det många olika sätt att göra det på, som generellt sett är högre risk för i privata spel än på casinon. Man kan byta ut hela kortleken efter blandningen till en annan, sorterad, kortlek; man kan känna till hur kortleken är fördelad och därigenom dela ut korten från både topp och botten; man kan markera korten med märken (som man exempelvis endast kan se med ett par speciallinser, eller dylikt); man kan använda någon form av spegel, eller exempelvis helt enkelt en blank ring, för att se reflektionen av de kort man delar ut. Under spelets gång har det även förekommit trick som det klassiska ”kortet i ärmen”-tricket, i vissa fall ackompanjerat av en så kallad ”dragspels-krok”.