Spelkort – för såväl spel som magi

Kille-korleken


Kille

Kille är ett svenskt spel som dök upp så tidigt som på 1741, men då under det namnet Cambio som är italienska för ”utbyte”. Detta spel kom sedan att kallas för kille, men det har sina rötter mycket längre tillbaka i tiden. Den första versionen av spelet som man har hittat kallades Mécontent i Frankrike under 1490-talet och spelades normalt med en kortlek på 52 kort. Det var i början på 1800-talet som den första specifika kortleken för detta spel kom fram, och då med 38 kort av olika rang och sviter. I originalspelet var rang viktigast, och i den nya kortleken togs kort bort; denna hade istället endast två identiska set bestående av fler rangordningar. Spelet spreds genom Europa och finns idag i flera olika varianter och under olika namn. Det spelas till exempel fortfarande i Frankrike fast är känt under ett annat namn: Coucou.

I en kille-kortlek finns det 42 kort av endast en svit, det vill säga med två identiska kopior av 21 stycken kort, där varje kort har en specifik rang. Från högsta rang till den längsta finns Kuku, Husar, Husu (gris), Kavall (häst), Värdhus, Fleur-de-lis pips (som är numren mellan 1 till 12 där tolv är högst), Kransen, Blompottan, Blaren (mask) och till sist Harlekin. Sista kortet har ingen specifik rang utan dess värde beror helt på om den har blivit utdelad eller blivit utbytt. Spelet skiljer sig i mer än bara namn mellan olika regioner, men generellt sett går det på följande sätt: spelet spelas av minst två spelare, men kan utökas till så många som 20 eller fler spelare. Varje spelare tilldelas ett kort från en blandad kortlek samt ett lika stort antal spelmarker. Första spelaren till vänster av delaren börjar med att spela. Denne har två val, antingen att byta kort med sin granne på vänster sida eller att ha kvar sitt kort. Han eller hon säger då ”jag byter” eller ”jag står”. Spelet går runt tills alla spelare, inklusive delaren, har gjort sitt val, som då får välja att ta ett kort överst i högen istället för från sin granne. Därefter avslutas spelomgången och alla visar sina kort. Den med lägst värde förlorar; om två stycken ligger lika förlorar båda. Den eller de som förlorat måste ge en av sina spelmarker och lägga den i en central pott. När en spelare förlorat alla sina spelmarker blir denna spelare eliminerad. Det är endast den sista spelaren kvar i spelet som vinner.

Värdena på korten spelar roll när en spelare väljer att byta kort. Beroende på vad spelaren som vill byta har för kort och vilket kort personen till vänster har händer olika saker i spelet. Dessa regler ändras dock beroende på vilken variant av spelet du spelar. Det ovan beskrivna spelet är ett sätt att spela kille på. Det finns även andra, även om denna variant var en mycket populär gambling-variant i Sverige förr i tiden. Spelet finns fortfarande att spela, men är dock inte längre speciellt vanligt bland hasardspelare och casinon.